Psycho Pastoraat kan gezien worden als speciaal soort pastoraat. Sommige kerkelijke gemeenten kiezen ervoor om het als aanvullend pastoraat te gebruiken, anderen als specialisme naast het basispastoraat.

In de wereld van emotionele en sociale nood is er meer nodig dan alleen professionele hulpverlening. Er zijn mensen die lijden onder tekorten en beschadigingen; mensen die daarin troost en nabijheid nodig hebben. Te denken valt aan o.a. mensen in diepe rouw, met persoonlijkheidsstoornissen, incest ervaringen, depressie, verslavingen. Juist in een warme, vertrouwde omgeving als de christelijke gemeente mogen moeilijke dingen uitgesproken worden.

Langere termijntrajecten van meelopen kunnen moeilijk realiseerbaar zijn voor predikanten, pastors, ouderlingen, oudsten en diakenen. Zij zijn vaak al blij als zij hun gemeenteleden 1x per jaar kunnen bezoeken. Daarom rust PPPopleidingen vrijwilligers toe tot Psycho Pastoraal Begeleider. Deze cursisten zijn gewone gemeenteleden met een vaak hoog empatisch vermogen. Zij zijn vrijwilligers die het verlangen hebben om in hun kerkelijke gemeente, in een hulp- of zorginstelling OF bij de mensen om hen heen steun, troost, bemoediging en begeleiding te geven aan mensen in nood.

www.pppopleidingen.nl\cursussen