Psycho Pastorale Begeleiders zijn gewone kerkelijke gemeenteleden, vaak met een hoger empatisch vermogen. We noemen hen PB’ers, die – naast pastorale kennis, houding en vaardigheden – ook op psychologisch gebied zijn toegerust. Zij lopen met hun medemens in sociale en psychische nood mee op, ook náást een hulpverleningstraject. Zij hebben daarvoor “meer bagage” nodig om die nabijheid, troost, aandacht en liefde gericht te geven. En ook, om dat voor een langere periode te kunnen doen.

Helen door te delen. Het kan zeer heilzaam zijn als iemand tijdens een verwerkingsproces een luisterend oor, een open hart en troostende nabijheid geeft. Iemand die begripvol, geduldig en soms ook met praktische hulp nabij is.

Op de cursus PPT ontvangen de cursisten handvatten om er te kunnen zijn voor de pastorant en om zelf heel te blijven tijdens het begeleiden. Enkele thema’s in jaar 1 zijn: Godsbeeld, Bijbels mensbeeld, groei en ontwikkeling, visie op het lijden, identiteit, vertrouwelijkheid en geheimhouding, intervisie, het psycho-pastorale gesprek. In het 2e jaar komen aan bod: verslaving, omgaan met emoties, persoonlijkheid, schuld en vergeving, huwelijk, seksualiteit, rond de grens van leven, conflicthantering. De cursus Psycho Pastorale Toerusting is te volgen op meerdere plaatsen in Nederland en start elk najaar.  Zie voor gerichte informatie op www.pppopleidingen.nl\cursussen